Servas Česká republika

raných osmdesátých letech začala myšlenka Servasu  pronikat skrz železnou oponu i do tehdejšího totalitního Československa. Několik nadšenců začalo hostit cestovatele ze Západu. Jednímprvních byl Roman Branberger.Jak vzpomíná, muselizačátcích  konspiravat, protože nebylo možnédopisech přímo odkazovat na Servas. Atak, když chtěl přijet někdo ze Západu, musel se použít domluvený tajný kód. Až s pádem komunismu začalanová éra Servasu.

Celkem je v České republice asi 120 hostitelů téměř ze všech regionů. Skoro polovina je z Prahy. Hostitelem častomíníme i celou rodinu, takže i s cestovateli, je u nás zhruba 200 členů Servasu. Seznam klíčových osob je zde.

posledních letech míváme výroční schůzi obvykle spojenouvýletem. Koná se obvyklekvětnu nebo červnucelkem se účastní kolem 30 lidí.

Pokud máte zájem o fotografienašich střetnutí, můžete se podívat na fotogalerii (prosíme počkejte, pracujeme na ní)

Zajímavé a užitečné informace můžete naléztčlánkučasopisu Nový prostor.    PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *