Hostitelé

Smyslem hostitelstvíorganizaci SERVAS je poskytnout ostatním členůmrůzných koutů světa jedinečnou možnost poznat české lidijejich přirozeném domácím prostředí a seznámit se s českou kulturuJako Hostitelmáte možnost sdílet vaše myšlenkylidmi z různých zemí a sociálních vrstev.

 • Nemusíte být Hostitelem, abyste mohliorganizací  SERVAS cestovat. Pokud chcete být pouze Cestovatelem, informace najdete zde.
 • Pokud nemůžete poskytnout ubytování, můžete se stát tzv. denním Hostitelem. To znamená, že se s Cestovatelem můžete setkat a třeba mu ukázat zajímavá místa ve vašem okolí.

 

Jak se stát Hostitelem 

 • Každý, kdo si přeje být Hostitelem, by měl kontaktovat někohočlenů Výboru SERVAS ČR nebo některého členů („Interviewer“), kteří dělají vstupní pohovor („Interview“). Viz kontaktyCestovatelé,kteří se hodlají stát Hostiteli a prošli přijímacím pohovoremposledních 5 letech, se nemusí vstupníhopohovoru účastnit.
 • Nejprve vyplňte Přihlášku pro hostitele SERVASu („Servas Host Application“; ke stažení zde) a přineste k pohovoru. V případě, že máte reference od jiného člena Servasu, přineste je také.
 • Po pohovoru podepíšete vy a „Interviewer“ vaši žádost. Pošlete prosím žádost národnímu koordinátorovi („National Secretary“) nebo editorovi „Host Listu“. Viz kontakty.
 • Každý, kdo již byl u pohovoru v minulosti a chce se stát hostitelem, může poslat žádost („Servas Host Application“) aniž by musel znovu absolvovat pohovor (pokud od posledního neuplynulo více, než 5 let). Posílejte prosím pouze originál žádosti („Servas Host Application“) nebo alespoň informaci, u koho jste byli na pohovoru a kdy se pohovor uskutečnil.

Seznam hostitelů (Host List“) 

 • Všichni Hostitelé jsou zapsáni v tzv. seznamu hostitelů („Host List“). V seznamu hostitelů jsou uvedeny pouze údaje, které Hostitel vyplnil do žádosti (Servas Host Application) nebo které v průběhu členství sám zadal k aktualizaci.
 • Seznam hostitelů může být v současné době aktualizován průběžně kdykoliv.  Pokud chcete učinit nějaké změny nebo chcete být ze seznamu vyškrtnuti, kontaktujte prosím editora.
 • Český Host List je nyní k dispozici pouze v elektronické podobě (PDF) a údaje jsou proto uchovávány elektronicky. Toto je v současné době naprosto převládající způsob u většiny členských zemí. Žádné údaje nemohou být poskytnuty třetím stranám bez výslovného souhlasu Hostitele. 

Zásady dobrého hostitelství 

 • Hostitel je kontaktován Cestovatelem zpravidla e-mailem nebo telefonicky. Hostitel sám může do seznamu hostitelů uvést svůj požadavek, s jakým předstihem si přeje dostávat žádosti (doporučujeme dobu minimálně 3 týdnů).
 • Hostitelé nemají povinnost vždy vyhovět žádostem Cestovatelů, ale určitě každému zájemci odpovězte. Pokud nemáte na Servas návštěvu chuť nebo čas, můžete oslovit jiné české Hostitele, zda by měly o pohoštění žadatelů zájem.
 • Hostitel by měl poskytnout ubytování na dvě noci. Pokud budete mít chuť a čas, můžete Cestovatelům nabídnout delší pobyt .
 • Cestovatelé by se měli ihned při příjezdu prokázat originálním „Letter of Introduction“ (i v případě, že ho již poslali e-mailem při plánování cesty). Cestovatelé, kteří „Letter of Introduction“ nemají nebo je neplatný, by neměli být přijati.
 • Hostitel by měl Cestovateli po jeho příjezdu vysvětlit „pravidla domu“ a zpravidla uspořádá první večer pro Cestovatele společnou večeři. Hostitel poskytuje Cestovatelům rovněž snídaně, další stravování je na vaší vzájemné domluvě.  Dobří Cestovatelé vás často pozvou na druhou večeři nebo vám nabídnou, že něco sami uvaří.
 • Není povinností Hostitelů strávit s Cestovateli veškerý čas, ale pokud je to alespoň trochu ve vašich možnostech, nabídněte nějaký zajímavý společný program. Určitě nabídněte Cestovatelům konzultaci jimi připraveného programu, většinou to velmi ocení. Doporučte, co vidět, kam se podívat, zajímavá místa co nejsou v průvodcích.
 • Nedoporučujeme přijímat Servas návštěvy pokud jejich požadavek vykazuje nestandardní znaky, například příjezd bez ohlášení, porušení podmínek, které jste uvedli v HL.
 • Nepřijímejte nikdy žádný poplatek za ubytování nebo stravu, to se netýká věcných dárků nebo úhradu společného jídla v restauraci.
 • V případě špatné zkušenosti s konkrétním cestovatelem toho ohlašte někomu z výboru SERVAS ČR, který vaši stížnost předá národnímu výboru Servas dané země.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *