Cestovatelé

Jak se stát Cestovatelem

 • Cestovatelem se může stát osoba starší 18 let, která absolvuje pohovor („Interview“) s jedním z jeho poskytovatelů („Interviewer“). Je to jak z jazykových důvodů (je třeba se ujistit, že se zájemce o vstupdohovoří alespoň jedním ze světových jazyků), tak i z důvodu ověření správného pochopení fungování a smyslu SERVASu. Tedy neformální pohovor je naprostou povinností před přijetím jakéhokoli člena. Seznam těch, se kterými se na pohovoru je možné domluvit, najdete v sekci kontakty.
 • Studenti ve věku 14-18 let, kteří mají díky rodičům, případně dobrým známým již se SERVASem zkušenosti, mohou cestovat se speciálním potvrzením – “Letter of Introduction for Young Members” (Y-LoI). Pro více informací nás prosím kontaktujte.
 • Cestovatelem se můžete stát, aniž byste zároveň byli hostitelem.

 

Letter of Introduction 

 • Po úspěšném absolvování vstupního pohovoru cestovatel obdrží doklad (A4) – tzv. Letter of Introduction (dále jenLoI“). Ke stažení zde. LoI je podepsaný tím, u koho proběhl pohovor (interview).Pošlete naskenovanou kopii vyplněného LoI s vylepenou fotografií národnímu koordinátorovi a potéuhraďte patřičnou částku za cestovatelskou známku na číslo účtu uvedené níže, případně hotověkoordinátorovi, pokud se tak domluvíte.
 • LoI je po vylepení známky (platné rok od jejího vystavení) a potvrzení koordinátorem “pasem“ proCestovatele organizace SERVAS. Každý dospělý Cestovatel potřebuje svůj “LoI”, resp. svou známku. Těchmůže být v případě, že si Cestovatelé přejí, vylepeno na jednom LoI vice s vyplněním všech osob na tomtoLoi (bývá rodina, partneři) a praktikuje se v případě, že nikdo z uvedených neplánuje samostatnou cestunebo I v případě, že cestovatelský “partner” neovládá dobře jazyk, který během cestu bude potřeba. Vtakovém případě ani není možné obdržet samostatný LoI a je nutné cestovat s někým, kdo za cestovatelese slabší znalostí jazyka “ručí”.
 • Děti cestující s dospělýmivětšinou rodičijsou vždy uvedeni na LoI jednoho (libovolného) z rodičů. Interview není třeba opakovat (kromě situace, kdy je poslední interview starší pěti let a za tu dobucestovatel se SERVASem necestoval).
 • Cestovatelské známky (vydané každoročně mezinárodním SERVASem) distribuuje národní koordinátor,tedy prosím snažte si vyřídit členství a vše ostatní s ním spojené s dostatečným předstihem. Snažíme sebýt pružní a vstřícní, ale zvláště v době dovolených je ideální vyřídit vše minimálně jeden měsíc předplánovanou cestou. Cestovatelská známka stojí v tuto chvíli v ČR CZK 500 (pro studenty do 30 let a osobystarší 65 let CZK 300), platbu nejlépe proveďte bankovním převodem na účet# 51-1080210247/0100. Podohodě s koordinátorem je možné ve výjimečných případech platit jemu hotově.

 

Seznamy Hostitelů (“Host Lists”) 

 • Po převodu peněz a prokázání se LoI s vylepenou platnou známkou můžete u tzv. Host List Officer obdržetseznam/y hostitelů- Host List (“HL”) – země/zemí, kam se chystáte. Tyto seznamy u většiny zemí existujíve formě PDF a jsou distribuovány elektronicky.  Již jen výjimečně existují v tištěné podobě – v tom případěmusí být předány osobně nebo zaslány poštou a po návratu z cesty je nutné je vrátit. Viz kontakty.
 • Prosíme mějte na paměti a respektujte fakt, že Seznamy Hostitelů jsou dokumenty s privátními informacemi, tedy s nimi podle toho zacházejte, nikomu mimo SERVAS nepředávejte ani jinak nešiřte.

 

Příprava na cestu

 

 • Čím dříve začnete s plánováním vaší cesty a vašich návštěv v rodinách SERVAS, tím vyšší je vaše šance, že si domluvíte návštěvy, které se co nejvíce blíží vaším představám a preferencím.
 • Mějte na paměti, že standardní délka pobytu v SERVAS rodinách jsou dvě noci, nežádejte nikdy o delší pobyt. Ten vám může být nabídnut pouze ze strany hostitelů.
 • Jestliže píšete hostiteli e-mail, v předmětu uveďte SERVAS a nejlépe přiložte i svůj naskenovaný LoI.  Pár přátelských vět o vás, případně vaší rodině, vždy prospěje navázání dobrého kontaktu.
 • Respektujte význam zkratek v HL, abyste předešli jakýmkoli nedorozuměním. Připravte se na to a respektujte fakt, že ve větších městech a na atraktivních místech většinou není lehké najít Hostitele, který odpoví kladně.
 • Naopak neváhejte využít Hostitele z menších a zdánlivě méně atraktivních míst, jsou většinou ne tak často navštěvovaní a vaši návštěvu mnohdy daleko vice vítají a ocení. Stejně tak se nebojte oslovit i starší Hostitele.
 • Hostitelé nemají povinnost pokaždé hostit ani vysvětlovat, proč hostit v danou chvíli nemohou, případně nechtějí. V drtivé většině vám však minimálně přátelsky odpoví na váš požadavek.
 • Pokud jste již na cestě a míříte do rodiny, kde máte domluvenou návštěvu, je dobré danou rodinu telefonicky kontaktovat v minimálně půldenním předstihu a domluvit si přesný čas příjezdu. Ten se snažte co nejpřesněji dodržet.

 

Průběh návštěvy 

 

 • Po příjezdu k Hostiteli se co nejdříve “legitimujte” vaším LoI (originál si vždy ponechte, u hostitele můžete nechat kopii, když o ni bude mít zájem a pokud jste ji již dříve nezaslali.
 • Je milé, když přivezete hostitelské rodině drobné dárky. Obvykle mají úspěch cd s českou hudbou, lázeňské oplatky, becherovka a podobně.
 • Můžete (ale nemusíte) Hostitele pozvat na večeři, případně mu po dohodě s ním uvařit něco “doma” – nejlépe něco typického pro vaši kuchyni. V každém případě se snažte po dobu pobytu přispět drobnými výpomocemi v domácnosti (např. mytí nádobí).
 • Vždy se snažte pochopit všechna pravidla domu – kdy nejlépe odejít, kdy se vrátit – Hostitel nemá povinnost vám předat klíče od bytu/domu ani vám poskytovat jakoukoli stravu, i když ve většině případů se tak děje.
 • Když vám je cokoli nejasné, ptejte se, abyste předešli zbytečným nedorozuměním. Buďte maximálněempatičtí.
 • Snažte se všechny telefonní hovory a e-maily vyřizovat z vašich přístrojů. U Hostitele můžete použítpočítač/telefon jedině s jeho svolením.
 • Nezaměňujte SERVAS s levným ubytováním. Snažte se vyhnout situacím, kdy byste přišli jen na přespání. Pravidlem je zůstat dvě noci a obě strany by měli mít alespoň nějaký čas na společnou konverzaci.

 

Doporučení na závěr 

 • Po návratu z cesty je užitečné napsat tzv. “Cestovatelskou zprávu”, ve které popíšete případné problémy, ale i pozitivní postřehy týkající se SERVASu, ale i jiné užitečné informace vhodné pro ostatní členy SERVASu (doprava, restaurace, zvyklosti). Cestovatelskou zprávu prosím odešlete národnímu koordinátorovi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *